Νεύμα
Οι Φίλοι των Κωφαλάλων Θεσσαλονίκης.
Επικοινωνία και Επιμόρφωση Κωφών.

Το Σωματείο.

Το σωματείο « Οι Φίλοι Των Κωφαλάλων Θεσσαλονίκης», ιδρύθηκε το 1973 , έχοντας κίνητρο την αγάπη προς το συνάνθρωπο και τη διάθεση για προσφορά στα κωφά – βαρήκοα άτομα. Το Σωματείο είναι μη κερδοσκοπικό, φιλανθρωπικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Σκοπός του είναι η Κοινωνική, Εκπαιδευτική και Πολιτιστική αναβάθμιση των Κωφών, η επιμόρφωση τους, η ορθή ανάπτυξη της χρήσης της Ελληνικής Γλώσσας Νευμάτων (νοηματικής γλώσσας) καθώς και η μετάδοση του Λόγου του Θεού προς αυτούς με τη δική τους γλώσσα των χεριών,  η πνευματική γενικώς ανύψωση καθώς και η συμπαράσταση στα ποικίλα οικογενειακά, επαγγελματικά και κοινωνικά τους προβλήματα.  
Από το 1983 στο Σωματείο μας γίνεται διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας Νευμάτων.

Σήμερα καλύπτουμε τέσσερις τομείς:

  1. Μελέτη και Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας Νευμάτων (Ε.Γ.Ν.)
  2. Συγγραφή και Έκδοση Σχετικών βιβλίων
  3. Διαθέτουμε Ειδικευμένη Βιβλιοθήκη
  4. Οργανώνουμε Κατασκήνωση για κωφά παιδιά

Οι Στόχοι μας:
•        Αναβάθμιση των κωφών συμπολιτών μας ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας
•        Η σωστή τους πνευματική πορεία
•        Η ολοκληρωμένη υποστήριξη τους σε οικογενειακά επαγγελματικά και κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
         Περισσότεροι από 1000 εκπαιδευτικοί , επιστήμονες αλλά και απλοί πολίτες , διδάχτηκαν τη γλώσσα νευμάτων και παράλληλα εκπαιδεύτηκαν στην κατανόηση της συμπεριφοράς των κωφών ατόμων.
Μετά από την πετυχημένη συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Συνεργαζόμαστε πλέον και με το Α.Π.Θ.
Έχει αναγνωριστεί από ειδικούς επιστήμονες πως έχουμε συμβάλει στην κατανόηση της συμπεριφοράς των κωφών ατόμων, μέσα από τις εκδόσεις των βιβλίων μας καθώς επίσης και με εξειδικευμένα μαθήματα στους φοιτητές τους από τον πρόεδρο του σωματείου.
Το επιστημονικό μας έργο είναι αναγνωρισμένο και στις Η.Π.Α από σχετικά πανεπιστήμια όπως το Gallaudet , Washington D.C. και το I.N.T.D. του Rochester N.Y